Mažų ląstelių – didelė vertė Home - Kādēļ ir vērts saglabāt? - Viedokļi - Dr. Sauļus Noreika
Back
 
Dr. Sauļus Noreika galv. speciālists, VU Medicīnas fakultātes Sabiedrības veselības institūta Medicīnas vēstures un ētikas nodaļa

Cilmes šūnu pētījumi ir perspektīva biomedicīnisko pētījumu nozare, kas nākotnē pavērsīs lielas terapijas iespējas. Tādēļ varam tikai priecāties, ka Lietuvā mums ir iespējas saglabāt savu bērnu nabas saites asinis.

 

Bieži nezināšanas dēļ nabas saites asins pētījumi tiek vērtēti pretrunīgi, jo tiek vienādoti ar embriju cilmes šūnu pētījumiem, kuru laikā tiek izmantoti cilvēku embriji, bet terapijas perspektīvas pašlaik ir neskaidras. Zinot, ka nabas saites asins un pieaugušo cilmes šūnu pētījumi ir ētiski, izraisa izbrīnu atsevišķu oponentu neizglītotība un negatīvais viedoklis par perspektīvajiem pētījumiem. Vēl lielāku izbrīnu izraisa mūsu valsts viedoklis par cilmes šūnu pētījumiem. Netiek veicināti, atbalstīti zinātniski pētnieciskie darbi par nabas saites asinīm un pieauguša cilvēka cilmes šūnām.

 

Šodien cilmes šūnu bankas pakalpojumus nevar izmantot visas ģimenes, jo tie ir maksas pakalpojumi, bet uzglabātās šūnas var izmantot tikai tās pašas ģimenes tuviniekiem. Šajā lietā vainīgos nevajadzētu meklēt. Biotehnoloģijas strauji pilnveidojas, lai būtu iespējams palielināt bankā glabājamo šūnu skaitu vai atļaut vecākiem izvēlēties ziedošanas iespēju. Tā mēs strauji varētu palielināt donoru paraugu reģistru, sniedzot iespēju kļūt veseliem tiem, kas to gaida.